domů    tisk    mapa stránek    email
Úvod|Reference a fotogalerie|Politika jakosti|Projekty, Inženýring|Poptávka|Kontakty
KONZULTACE A NÁVRH OPATŘENÍ VYŘÍZENÍ NA ÚŘADECH VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ DODÁVKA A REALIZACE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Kompletní zajištění na klíč
Nacházíte se:

Politika jakosti

Strategický záměr společnosti a politika jakosti

Společnost si klade za cíl nabízet komplexní služby a produkty zákazníkům
a pomáhat řešit jejich problémy.
 
Naše motto je „STOP NEPŘEHLEDNÉMU ZNAČENÍ“!
 
Politika jakosti vychází z vize společnosti, kterou je neustálé naplňování
tří základních směrů společnosti:
 • spokojení zákazníci
 • spokojení zaměstnanci
 • spokojení majitelé

Snažíme se dosáhnout rozvoje, způsobilosti, konkurenceschopnosti a neustálého zlepšování ve stanovených směrech. Naše práce je založena na těchto zásadách:
 • Kritéria pro hodnocení kvality naší práce určuje zákazník. Za zákazníka je považován každý, kdo využívá její výsledky. Názor zákazníka na naše výrobky a služby je prioritní.
 • Kvalita provedené práce je rozhodujícím hlediskem při posuzování výkonu všech spolupracovníků.
 • Každou práci a činnost je nutno provádět s vědomím nutnosti nulové úrovně chyb. Předcházení chybám a nekvalitní výrobě má přednost před následným odstraňováním chyb.
 • Vedení společnosti vytvoří předpoklady pro kontinuální zlepšování všech obchodních služeb a činností poskytovaných zákazníkům.
 • Kvalita naší činnosti závisí také na kvalitě nakupovaných výrobků, materiálů, strojů a služeb. Uplatňování partnerských vztahů se všemi externími dodavateli, jejich zapojení a podpora v úsilí o zvyšování jakosti výrobků je předpokladem našich úspěchů.
 • Kvalita poskytovaných obchodních služeb a činností GEFAB CS, spol. s r.o. bude jako objektivní ukazatel trvale vyhodnocována.

Závazek vedení společnosti

Vedení společnosti GEFAB CS, spol. s r.o. se zavazuje vytvářet podmínky a zdroje pro naplnění politiky a cílů jakosti, pro zajištění plnění požadavků zákazníků, majitelů a pracovníků společnosti a pro zabezpečení funkčnosti a trvalého zlepšování systému managementu jakosti společnosti:
 • sledovat požadavky zákazníka, zákonné požadavky a požadavky předpisů,
 • plánovat, realizovat, analyzovat a neustále vyhodnocovat účinnost a efektivnost systému jakosti a realizačních procesů,
 • zajišťovat prevenci, realizovat nápravná opatření a hodnotit jejich účinnost a efektivnost,
 • zajistit potřebnou kvalifikaci a odborné znalosti pracovníků,
 • řídit a motivovat pracovníky ke zlepšování jakosti, komunikace, pracovních vztahů, preventivních a inovačních podnětů,
 • zajistit dostupnost dalších potřebných zdrojů.
 
 
Vedení společnosti očekává od svých pracovníků:
 • odvádění kvalitní a poctivé práce, aby mohli být hrdí na své výsledky,
 • aktivní zájem o naplňování požadavků a očekávání zákazníků,
 • úsilí o kvalitní odvedení práce a zvyšování firemní kultury,
 • soustavný monitoring, vyhodnocování a zlepšování kvality produktů,
 • osobní odpovědnost, snahu o sebevzdělávání,
 • vlastní přispění při prevenci neshod, snižování nákladů a zvyšování efektivnosti,
 • ztotožnění se s plněním vytyčených cílů a zajištění prosperity společnosti.

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno

tel.: 545 219 433, gsm: 608 449 825, fax.: 545 232 377, e-mail: gefab@gefab.cz

ID datové schránky: suwp6ph