domů    tisk    mapa stránek    email
Úvod|Reference a fotogalerie|Politika jakosti|Projekty, Inženýring|Poptávka|Kontakty
KONZULTACE A NÁVRH OPATŘENÍ VYŘÍZENÍ NA ÚŘADECH VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ DODÁVKA A REALIZACE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Kompletní zajištění na klíč
Nacházíte se:

Projekty, Inženýring

Vypracování projektové dokumentace dopravně-inženýrských opatření včetně komplexního vyřízení na úřadech (inženýring)

Realizace dopravně-inženýrských opatření představuje pro investora nebo zadavatele řadu odborných, vesměs administrativních činností od samotné přípravy, přes projekční činnost až po vydání potřebných stanovisek, stanovení a rozhodnutí. Tyto činnosti za něho obvykle komplexně nebo jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. Tým odborníků společnosti GEFAB CS, spol. s r.o. Vás těchto starostí zbaví, převezme a úspěšně dokončí realizaci celého Vašeho projektu.

Naše portfolio služeb a činností v oblasti přechodného dopravního značení, trvalého dopravního značení, systémů informačně-orientačního značení a obecně služeb souvisejících s bezpečností silničního provozu je na vysoké profesní a odborné úrovni. Zajistíme Vám:

  • dopravně-inženýrské (DIO) a odborné konzultace
  • předběžné konzultace dopravně-inženýrských opatření (DIO) s orgány státní správy (Policií ČR, silničními správními úřady, vlastníky a správci komunikací, atd.)
  • návrh a vypracování pasportů a projektů dopravně-inženýrských opatření (DIO) (uzavírek, trvalého dopravního značení, jiných a ostatních dopravních opatření, zklidnění dopravy, atd.)
  • komplexní schválení a projednání dopravně-inženýrských opatření (DIO) s orgány státní správy (Policí ČR, silničními správními úřady, vlastníky a správci komunikací – ŘSD, SÚS, města a obce)
  • zajištění koordinace s dopravci (MHD a dopravci VOLD), případně další koordinace s ostatními účastníky správních řízení
  • zajištění ostatních potřebných dokladů a vyjádření sloužících jako podklad pro vydání rozhodnutí orgány státní správy
  • zajištění všech potřebných rozhodnutí a povolení od orgánů státní správy
  • kompletní realizace všech dopravně-inženýrských opatření (uzavírek, trvalého dopravního značení, atd.) včetně zajištění úprav SSZ a jiných potřebných souvisejících činností

Vybavení naší společnosti odpovídá požadavkům na využití moderních technologií pro projektové práce v oboru dopravních staveb. Jedná se jak o vlastní vybavení výpočetní technikou včetně nutných periférií, tak i o programové vybavení s vazbou na grafický CAD systém. Zaměření na velké zakázky s nutností koordinace různých profesí a vytváření stále aktuálních podkladů je pro nás samozřejmostí.
 


GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno

tel.: 545 219 433, gsm: 608 449 825, fax.: 545 232 377, e-mail: gefab@gefab.cz

ID datové schránky: suwp6ph