STOP

nepřehlednému značení

STOP

nepřehlednému značení

GEFAB CS, spol. s r.o.

Firma GEFAB CS, spol. s r.o. působí v oblasti dopravního značení od roku 1992. Jsme jedním ze zakládajících členů Českomoravské asociace dopravního značení. Chceme být úspěšným, kvalitním a spolehlivým obchodním partnerem. Disponujeme vlastními kvalifikovanými zaměstnanci, vlastní specializovanou technikou, vlastním materiálem a. vlastními skladovými prostory. Garantujeme 100% kvalitu práce za příznivou cenu k maximální spokojenosti našich zákazníků.

Stavební firmy

 1. Konzultace dopravně - inženýrských opatření (DIO) včetně účasti na jednáních s investory a technickými dozory stavby
 2. Komplexní zajištění, vyřízení a schválení DIR včetně případné úpravy projektové dokumentace. Vše je prováděno na základě plné moci – tedy tzv. na klíč od A po Z
 3. Vypracování projektové dokumentace dopravního značení uzavírky a objížďky pro všechny stupně PD (studie proveditelnosti, DSP, DZS, RDS, DSPS) včetně všech vyjádření kompetentních orgánů (MV ČR, stanoviska správců komunikací, Správu železnic, státní organizace (SŽCZ), dopravců veřejné linkové osobní dopravy a městské dopravy, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností a obcí)
 4. Zajištění vydání Stanovení místní / trvalé úpravy provozu silničním správním úřadem – dle §77 zákon 361/2000 Sb.
 5. Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky komunikace
 1. Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
 2. Montáž trvalého svislého dopravního značení – betonáž základových patek, osazení dopravního značení a zařízení včetně účasti na kontrole předčasném užívání stavby se zástupci dotčených orgánů
 3. Montáž přechodného svislého dopravního značení – montáž značení včetně předání informací na NDIC, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
 4. Aplikace trvalého vodorovného dopravního značení – barva, hladký plast, strukturovaný plast, zvučící plast, termoplast včetně předem předformovaných symbolů (vše různých barev a velikostí)
 5. Aplikace barevného povrchu na vozovky s vysokým smykovým třením
 6. Aplikace přechodného vodorovného dopravního značení – barva žlutá, nalepovací fólie geotextilní
 7. Montáž trvalých svodidel ocelových a betonových všech typů
 8. Montáž přechodných lehce demontovatelných svodidel – montáž, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž všech typů dočasných svodidel pro oddělení jízdních směrů nebo pracovních míst
 9. Montáž balisetů
 10. Montáž tlumičů nárazů včetně stavební připravenosti
 11. Montáž digitálních ukazatelů rychlosti
 12. Montáž proměnného dopravního značení
 13. Montáž clon proti oslnění
 14. Zajištění speciálních projektů – zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na všech typech komunikací
 15. Zajištění bezpečnostních auditů komunikací
 16. Montáž telematických a informativních tabulí - montáž, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
 17. Zajištění nočních pracovních míst na dálnicích pomocí předzvěstného LED vozíku
 18. Zajištění grafického návrhu tzv. cedulí propagace a investorských cedulí včetně jejich výroby a osazení
 19. Provádění staveb ve správě Správu železnic, státní organizace (SŽCZ), případně jiných kolejových staveb
zobrazit více

Kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace

 1. Konzultace dopravně - inženýrských opatření (DIO)
 2. Komplexní zajištění, vyřízení a schválení DIR včetně případné úpravy projektové dokumentace. Vše je prováděno na základě plné moci – tedy tzv. na klíč od A po Z
 3. Vypracování projektové dokumentace dopravního značení uzavírky a objížďky pro všechny stupně PD (studie proveditelnosti, DSP, DZS, RDS, DSPS) včetně všech vyjádření kompetentních orgánů (MV ČR, stanoviska správců komunikací, Správu železnic, státní organizace (SŽCZ), dopravců veřejné linkové osobní dopravy a městské dopravy, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností a obcí)
 4. Zajištění vydání Stanovení místní / trvalé úpravy provozu silničním správním úřadem – dle §77 zákon 361/2000 Sb.
 5. Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky komunikace
 1. Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
 2. Montáž trvalého svislého dopravního značení – betonáž základových patek, osazení dopravního značení a zařízení včetně účasti na kontrole předčasném užívání stavby se zástupci dotčených orgánů
 3. Montáž přechodného svislého dopravního značení – montáž značení včetně předání informací na NDIC, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
 4. Aplikace trvalého vodorovného dopravního značení – barva, hladký plast, strukturovaný plast, zvučící plast, termoplast včetně předem předformovaných symbolů (vše různých barev a velikostí)
 5. Aplikace barevného povrchu na vozovky s vysokým smykovým třením
 6. Aplikace přechodného vodorovného dopravního značení – barva žlutá, nalepovací fólie geotextilní
 7. Montáž trvalých svodidel ocelových a betonových všech typů
 8. Montáž přechodných lehce demontovatelných svodidel – montáž, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž všech typů dočasných svodidel pro oddělení jízdních směrů nebo pracovních míst
 9. Montáž balisetů
 10. Montáž tlumičů nárazů včetně stavební připravenosti
 11. Montáž digitálních ukazatelů rychlosti
 12. Montáž proměnného dopravního značení
 13. Montáž clon proti oslnění
 14. Montáž informačně – orientačního systému ulic, kulturních a komerčních cílů
 15. Zajištění speciálních projektů – zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na všech typech komunikací
 16. Zajištění bezpečnostních auditů komunikací
 17. Montáž telematických a informativní tabulí - montáž, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
zobrazit více

Občané

 1. Konzultace dopravně - inženýrských opatření (DIO) včetně účasti na jednáních s investory a technickými dozory stavby
 2. Komplexní zajištění, vyřízení a schválení DIR včetně případné úpravy projektové dokumentace. Vše je prováděno na základě plné moci – tedy tzv. na klíč od A po Z
 3. Vypracování projektové dokumentace dopravního značení uzavírky a objížďky pro všechny stupně PD (studie proveditelnosti, DSP, DZS, RDS, DSPS) včetně všech vyjádření kompetentních orgánů (MV ČR, stanoviska správců komunikací, Správu železnic, státní organizace (SŽCZ), dopravců veřejné linkové osobní dopravy a městské dopravy, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností a obcí)
 4. Zajištění vydání Stanovení místní / trvalé úpravy provozu silničním správním úřadem – dle §77 zákon 361/2000 Sb.
 5. Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky komunikace
 1. Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
 2. Montáž trvalého svislého dopravního značení – betonáž základových patek, osazení dopravního značení a zařízení včetně účasti na kontrole předčasném užívání stavby se zástupci dotčených orgánů
 3. Montáž přechodného svislého dopravního značení – montáž značení včetně předání informací na NDIC, pronájem, údržba včetně NON - STOP servisu a demontáž
 4. Aplikace trvalého vodorovného dopravního značení – barva, hladký plast, strukturovaný plast, zvučící plast, termoplast včetně předem předformovaných symbolů (vše různých barev a velikostí)
 5. Aplikace přechodného vodorovného dopravního značení – barva žlutá, nalepovací fólie geotextilní
zobrazit více

Přednosti

 1. Spolehlivost, odpovědnost, pracovitost, bezpečnost a loajalita
 2. Řešení požadavku efektivně, koncepčně a ekonomicky
 3. NON – STOP servis
 4. Vlastní školení  a zodpovědní zaměstnanci, vlastní kapacity, vlastní materiál, a vlastní strojní vybavení  a skladové prostory
 5. Povolení provádění prací pro stavby ve správě ŘSD (Modernizace dálnice D1) aSprávu železnic, státní organizace (SŽCZ)
 6. Vyřízení a schválení DIR na základě plné moci – vše tedy tzv. na klíč od A po Z. Vy si připravíte pouze plnou moc a HMG prací, o nic dalšího se nestaráte
 7. Účast na přípravných a průběžných jednáních u investorů, na úřadech státní správy a samosprávy stejně jako účast na KD, předčasných užíváních stavby a kolaudacích stavby
 8. Certifikace ISO 9001:2016
 9. Certifikace ISO 14001:2016

Projekty a reference

Realizace dopravně-inženýrských opatření představuje pro investora nebo zadavatele řadu odborných, vesměs administrativních činností od samotné přípravy, přes projekční činnost až po vydání potřebných stanovisek, stanovení a rozhodnutí. Tyto činnosti za něho obvykle komplexně nebo jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. Tým odborníků společnosti GEFAB CS, spol. s r.o. Vás těchto starostí zbaví, převezme a úspěšně dokončí realizaci celého Vašeho projektu.

Naše portfolio služeb a činností v oblasti přechodného dopravního značení, trvalého dopravního značení, systémů informačně-orientačního značení a obecně služeb souvisejících s bezpečností silničního provozu je na vysoké profesní a odborné úrovni

NON STOP DISPEČINK
+420 725 143 322
JUDr. Jan Peška
jednatel společnosti
Ing. Miroslava Pešková
jednatel společnosti, provozní ředitel
Pavla Borusíková
asistentka jednatele společnosti
Richard Peška
obchodně technický ředitel
Tomáš Janíček
vedoucího realizace
Lukáš Beránek
samostatný projektant
Ing. Kateřina Císařová
samostatný projektant
Jakub Zbitek
samostatný projektant
Jaroslav Martynek
samostatný projektant
Bc. Tereza Buchtelíková
samostatný projektant

GEFAB CS, spol. s r.o.
Švédská 324/5, 620 00 Brno
IČ: 41602901
DIČ: CZ 41602901
Datová schránka: suwp6ph

Tel.: 545 219 433
Gsm: 608 449 825
Non-stop dispečink: 725 143 322 (725 1GEFAB)
e-mail: gefab@gefab.cz